สามคนเสียชีวิต จากการปะทะกันระหว่างแฟน ๆ คู่แข่งในฮอนดูรัส

สามคนเสียชีวิต จากการปะทะกันระหว่างแฟน ๆ คู่แข่งในฮอนดูรัส

สามคนเสียชีวิต

สามคนเสียชีวิต จากการปะทะกันระหว่างแฟน ๆ คู่แข่งในฮอนดูรัส โดยอดีตผู้เล่นเซลติคเอมิลิโออิซกัวร์เรร์บาดเจ็บ 10 คน

ความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬาก่อนดาร์บี้ระหว่างโอลิมเปียและโมตากัวในเตกูซิกัลปา

Izaguirre อายุ 33 ปีเป็นหนึ่งในสามผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อถูกขว้างก้อนหินใส่รถบัสของทีม Motagua นอกสนามกีฬา

หลังจาก นั้ น เ ข า ไ ด้ แ ช ร์ ภ า พ ข องตัวเองในการแต่งตัวและบอกว่าแก้วทำให้ตาของเขาเสียหาย

ในโพสต์บนอินสตาแกรม Izaguirre กล่าวว่ามันเป็น “ความเจ็บปวด” ที่คิดถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการปะทะ

เขาลงเ ล่ น บ า  ด เ จ็ บ ข อ ง ตั ว เ อ ง โ ด ย บ อ ก ว่ า ก ร ะ จ ก บ า ง ส่ ว น เข้   าไ ป ใ น ดว ง ต า ข อ ง  เขา แต่เพิ่มว่า “ไม่มีอะไรร้ายแรง” และ “อันตรายจบลง”

โมตากัวแบ่งปันภาพผู้เล่นของสโมสรที่ได้รับบาดเจ็บ
Roberto Moreira เพื่อนร่วมทีมของ Izaguirre และ Jonathan Rougier ก็ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเช่นกัน
การแข่งขั นถูกเลื่อนอ อกไปอันเ นผลมาจา ก ค ว า ม รุ น แ ร ง ซึ่ ง เ  ห็ น ตำ รว จใช้แก๊สน้ำตาเพื่อจัดกา รกับพวกก่อก ารจลาจล

“ คนสา มคนเสียชี วิต ละอีกเจ็ดคนถู  กยิ ง และถูกแท งหนึ่งใน นั้นคือเ ด็ก  ผู้ชายค น หนึ่งในสามคนที่ได้ รับบาดเจ็บ อยู่ในสภาพวิก ฤติ” โฆษ กหญิ  ง ของโรง พยาบาลท้อง ถิ่นลอร่าเชิน เฮอร์

โมตา กัวกล่าวโทษสมา ชิกของแ ฟนคลับโอลิ เพี ยร์ที่ซื่อสัตย์ว่า: “นี่จะต้อง ไ ด้รับก ารลงโทษอย่างรุนแรงจ ากทางการ”

Izaguirre เริ่มอา ชีพข องเขากับ  Motagua ในปี 20 03 ก่อน ที่จะเข้าร่ว ม Celtic  ใน ปี 2010 เขาใช้เวลาเจ็ดปี กับส โมสร Glasgow ก่อนที่จ ย้ายไปที่ Al-Fayh a ในซาอุดิอาระเบียเ พียงเพื่อ กลับไปยัง Celtic ใน ปี 2018  สำหรับฤดูกาล ต่อไป

ตล อดกาล Izag uirre คว้าแ ชมป์พรีเมียร์ ลีกสก็อตเจ็ดรายการจากเ ซลติกและกลับมาที่โมตากัว อีกครั้งในฤ ดูกาลนี้

แฟน  ๆ บาง คนต้  องการกา รรักษาอันเป็  นผลมาจา ก ความ รุนแรง
แฟน ๆ บาง คนต้อง ก ารการรักษา อันเป็นผล มาจาก ความรุนแรง

ufabet369.net

thehotspotonline.com

Please follow and like us:

You Might Also Like